-
» Εταιρικ προφλ      » Προντα      » Eπικοινωνα     » Πελτες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Profesco, Επαγγελματικ Κλυψη Μνιμης Ολικς Ανικαντητας
»  Ασφλιση των επ Πιστσει Πωλσεων
»  Επαγγελματικς Αστικς Ευθνης Κομμωτηρων
»  Ασφλιση Αιολικν Πρκων

Κθε δραστηριτητ σας εγκυμονε τον κνδυνο ζημις προς  τρτους. Η οκτ με ιδιατερη προσοχ και γνση βρσκει και καλπτει κθε πιθαν απατηση που μπορε να δημιουργηθε.

» Γενικ Αστικ Ευθνη » Εργοδοτικ Ευθνη » Ευθνη Προντος » Επαγγελματικ Αστικ Ευθνη
» Ασφλιση Αισθητικν του ΣΕΠΑΕ » Ασφλιση Κομμωτηρων
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλπτεται η Αστικ Ευθνη προς τρτους απ Σωματικς Βλβες και / Υλικς Ζημις που θα προξενηθον λγω ατυχματος που τυχν θα συμβε απ τη λειτουργα του χρου του ασφαλιζμενου και για το οποο ατχημα υπεθυνος θα θεωρηθε ο ασφαλιζμενος.

 1. Κοινοχρστων χρων πολυκατοικιν / γραφεων
 2. Κοινοχρστων χρων Εμπορικο Κντρου
 3. Εμπορικο καταστματος / γραφεων
 4. Θετρου / Κινηματογρφου / Συνεδριακο κντρου / Εστιατορων / Ζαχαροπλαστεων / Κντρων Διασκδασης
 5. Γυμναστηρου / Σχολν χορο / Εκπαιδευτηρων (σχολεων -φροντιστηρων-νηπιαγωγεων) / βρεφονηπιακν / παιδικν σταθμν και Παιδτοπων
 6. Κατασκνωσης / Camping
 7. Συντρηση Ανελκυστρων
 8. Ανγερση οικοδομς
 9. Ιδιτη
 10. Ενοικιαζμενων δωματων / Ξενοδοχεου
 11. Εκθεσιακν κντρων
 12. Συνεργεου Καθαρισμο
 13. Εκτλεσης ργου
 14. Μελν Συλλγων Ερασιτεχνν Κυνηγν
 15. Βιομηχανικν χρων

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αστικ Ευθνη του Ασφαλιζμενου σμφωνα με τα ρθρα 657, 658, και 932 του Αστικο Κδικα (πραν του ΙΚΑ υποχρεσεις) για ατυχματα που θα συμβον στο προσωπικ του κατ την διρκεια της εργασας τους.
Απαρατητα στοιχεα για την τιμολγηση εναι :

 • Ο αριθμς των εργαζομνων
 • Η φση της δραστηριτητας του ασφαλιζμενου
 • Ετσιο μισθολγιο
 • Αιτομενα ρια καλψεων

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΟΝΤΟΣ

Καλπτει αποκλειστικ και μνο τους κινδνους της Αστικς Ευθνης του Ασφαλιζμενου Κατασκευαστε ( εισαγωγα) του προντος ναντι του τελικο καταναλωτ, πως αυτ προσδιορζεται στο τμμα περ αντικειμνου Ασφλισης του Ασφαλιστηρου και απ τον Ν.2251/16.11.94, σε περπτωση προκλσεως σωματικν βλαβν υλικν ζημιν απ ελττωμα του προαναφερμενου προντος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλπτεται η επαγγελματικ ευθνη απ τη νμιμη σκηση του επαγγλματος για αμλεια, σφλμα παρλειψη κατ την σκηση των επαγγελματικν του καθηκντων

 1. Ιατρο
 2. Νοσηλευτικο Ιδρματος
 3. Φαρμακοποιο
 4. Μελετητν ργων
 5. Ασφλιση Πρακτρων - Ασφαλιστν - Brokers (Μεσιτν)
 6. Δικηγρων / Συμβολαιογρφων
 7. Λογιστν
 8. Ευθνη Διευθυντν & Στελεχν
 9. Εταιρες Υπηρεσιν Διαδκτυου (Internet )
 10. Multimedia & Μσα Μαζικς Επικοινωνας / Ενημρωσης (τηλεραση, ραδιφωνο, εκδσεις, διαφμιση)
 11. Εταιρες Επεξεργασας Ηλεκτρονικν Στοιχεων (EDP)
 12. Ταξιδιωτικο Πρκτορες
 13. Κτηματομεστες
 14. Εταιρες Τηλεπικοινωνας
 15. Σμβουλοι Επιχειρσεων (Management Consultants)

Και πολλ λλα...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΑΕ

Με το συγκεκριμνο πργραμμα καλπτεται η Επαγγελματικ Αστικ Ευθνη που προκπτει απ τυχν λθη παραλεψεις κατ τη διρκεια σκησης του επαγγλματς σας, που χει ως αποτλεσμα την πρκληση σωματικν βλαβν στην/στον πελτη.

Προγραμμα επαγγελματικς αστικς ευθνης αισθητικν του ΣΕΠΑΕ (.pdf)

Aτησης ασφλισης επαγγελματικς αστικς αυθνης αισθητικν του ΣΕΠΑΕ (.doc)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ

Το συγκεκριμνο πργραμμα απευθνεται σε ιδιοκττες κομμωτηρων οι οποοι επιθυμον να διασφαλισθον ναντι τυχν απαιτσεων που θα προκψουν απ τους πελτες τους, σε περπτωση ατυχος γεγοντος κατ την εξσκηση του επαγγλματς τους.

Προγραμμα αστικς ευθνης κομμωτηρων (.pdf)

Aτησης ασφλισης αστικς ευθνης κομμωτηρων (.doc) - υπ κατασκευ -

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Ασφλιση Φωτοβολτακν Συστημτων
»  Ασφλιση Αεροπλνων και Ελικοπτρων
»  Ασφλιση Αισθητικν Σ.Ε.Π.Α.Ε.
»  Ασφλιση
WIND SURF
Created by NetArts
Powered by Compass
OKTΩ Ασφαλιστικ Γραφεο
Κων/νου Παλαιολγου 14, 171 21 Να Σμρνη - Τηλ. Κντρο: 2130103333 - Εσωτερικ τλ: 121 - Προσωπικ  Γραμμ / Fax: 210 9353565 e-mail: info@okto.gr