-
» Εταιρικ προφλ      » Προντα      » Eπικοινωνα     » Πελτες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Profesco, Επαγγελματικ Κλυψη Μνιμης Ολικς Ανικαντητας
»  Ασφλιση των επ Πιστσει Πωλσεων
»  Επαγγελματικς Αστικς Ευθνης Κομμωτηρων
»  Ασφλιση Αιολικν Πρκων

Οι κνδυνοι που  απειλον τα οχματα εναι πολλο. Η οκτ θλοντας να προσφρει μια ολοκληρωμνη ασφαλιστικ προστασα χει  επιλεγμνα προγρμματα απ αξιπιστες εταιρες που ανταποκρνονται σε κθε σας ανγκη.

 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ( ετσια ασφλιστρα σε € )

Παρεχμενες Καλψεις

 1. Σωματικς βλβες  500.000 €
 2. Υλικς Ζημις 100,000 €
 3. Αστικ Ευθνη Πυρς
 4. Κλυψη απ ανασφλιστο χημα 30.000 €
 5. Προσωπικ Ατχημα Οδηγο
 6. Οδικ Βοθεια σε περπτωση ατυχματος
 7. Φροντδα αποζημωσης ως 8.000 €
 8. Αστικ Ευθνη εντς φυλασσμενων χρων 20.000 €
 9. διες ζημις διαμετακμισης οχματος 20.000 €
 10. Προστασα BONUS
 11. Νομικ προστασα

Πρσθετες Καλψεις

 1. Πυρς
 2. Φυσικ φαινμενα
 3. Κακβουλες βλβες
 4. Τρομοκρατικς Ενργειες
 5. Ολικ Κλοπ
 6. Μερικ Κλοπ
 7. Θραση Κρυστλλων
 8. Νομικ προστασα
 9. Αστικ Ευθνη μεταφορς φορτου
 10. Πλρης Οδικ Βοθεια
 11. Ζημις Ιδου (Μικτ)

Απαρατητα δικαιολογητικ για την ασφλιση του οχματς σας

 1. δεια κυκλοφορας αυτοκιντου
 2. Δπλωμα αδγησης κατχου αυτοκιντου
 3. Διεθυνση και τηλφωνο επικοινωνας
 4. Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
 5. Φωτοτυπα προηγομενου ασφαλιστικο συμβολαου ( εν υπρχει )
 6. Τιμολγιο αγορς ( Για τα καινοργια αυτοκνητα )

λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον με φαξ 210-9353565 με e-mail  info@okto.gr ,για εκολη και γργορη εξυπηρρησ σας. Το ασφαλιστριο παραδδεται στο χρο σας απ κοριερ χωρς καμα δικ σας πρσθετη επιβρυνση.

Για περιπτσεις Εταιριν που επιθυμον να ασφαλσουν τον στλο αυτοκιντων τους, ισχει διαφοροποιημνο τιμολγιο.

Σε περπτωση που επιθυμτε να λβετε προσφορ για τις πρσθετες καλψεις, να ρωτσετε να εξακριβσετε κτι που αφορ το αυτικνητ σας, παρακαλομε επικοινωνστε στο 210-9320900 με τον κ.Καλκανδ Ιωννη, υπεθυνο τμματος  τιμολγησης αυτοκιντων.

 ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΗΓΑ (ετσια ασφαλιστρα σε €)

Παρεχμενες Καλψεις

 1. Σωματικς βλβες 500.000 €
 2. Υλικς Ζημις 100,000 €
 3. Υλικς Ζημις απ ανασφλιστο χημα
 4. Νομικ προστασα
 5. Οδικ Βοθεια
Πρσθετες Καλψεις
 1. Πυρς
 2. Φυσικ φαινμενα
 3. Κακβουλες βλβες
 4. Τρομοκρατικς Ενργειες
 5. Ολικ Κλοπ
 6. Μερικ Κλοπ
 7. Θραση Κρυστλλων
 8. Νομικ προστασα
 9. Αστικ Ευθνη μεταφορς φορτου
 10. Πλρης Οδικ Βοθεια
 11. Ζημις Ιδου (Μικτ)
Απαρατητα δικαιολογητικ
 1. δεια κυκλοφορας φορτηγο
 2. Δπλωμα αδγησης οδηγο φορτηγο
 3. Διεθυνση και τηλφωνο επικοινωνας
 4. Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
 5. Φωτοτυπα προηγομενου ασφαλιστικο συμβολαου ( εν υπρχει )
 6. Τιμολγιο αγορς ( Για τα καινοργια φορτηγ )

λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον με φαξ 210-9353565 με e-mail  info@okto.gr ,για εκολη και γργορη εξυπηρρησ σας. Το ασφαλιστριο παραδδεται στο χρο σας απ κοριερ χωρς καμα δικ σας πρσθετη  επιβρυνση.

Για περιπτσεις Εταιριν που επιθυμον να ασφαλσουν τον στλο φορτηγν τους, ισχει διαφοροποιημνο τιμολγιο.

Σε περπτωση που επιθυμτε να λβετε προσφορ για τις πρσθετες καλψεις, να ρωτσετε να εξακριβσετε κτι που αφορ το αυτικνητ σας, παρακαλομε επικοινωνστε στο 210-9320900 με τον κ.Καλκανδ Ιωννη, υπεθυνο τμματος  τιμολγησης αυτοκιντων.

 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ (ετσια ασφαλιστρα σε €)

Παρεχμενες Καλψεις

 1. Αστικ Ευθνη για Υλικς Ζημις 100.000 € και Σωματικ Βλβη τρτων 500.000 €
 2. Φροντδα ατυχματος
 3. Αστικ Ευθνη εντς φυλασσμενων χρων 20.000 €
 4. διες ζημις διαμετακμισης οχματος 20.000 €
 5. Προστασα BONUS
Πρσθετες Καλψεις
 1. Πυρκαγι
 2. Τρομοκρατικς Ενργειες
 3. Ολικ κλοπ
 4. Οδικ βοθεια
 5. Νομικ προστασα ες 3.000 €

Απαρατητα δικαιολογητικ

 1. δεια κυκλοφορας μοτοσυκλτας
 2. Δπλωμα αδγησης οδηγο μοτοσυκλτας
 3. Διεθυνση και τηλφωνο επικοινωνας
 4. Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
 5. Φωτοτυπα προηγομενου ασφαλιστικο συμβολαου ( εν υπρχει )
 6. Τιμολγιο αγορς ( Για τις καινοργιες μοτοσυκλτες )

λα τα απαρατητα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον με φαξ 210-9353565 με e-mail  info@okto.gr ,για εκολη και γργορη εξυπηρρησ σας. Το ασφαλιστριο παραδδεται στο χρο σας απ κοριερ χωρς καμα δικ σας πρσθετη  επιβρυνση

Σε περπτωση που επιθυμτε να λβετε προσφορ για τις πρσθετες καλψεις, να ρωτσετε να εξακριβσετε κτι που αφορ το αυτικνητ σας, παρακαλομε επικοινωνστε στο 210-9320900 με τον κ.Καλκανδ Ιωννη, υπεθυνο τμματος  τιμολγησης αυτοκιντων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Ασφλιση Φωτοβολτακν Συστημτων
»  Ασφλιση Αεροπλνων και Ελικοπτρων
»  Ασφλιση Αισθητικν Σ.Ε.Π.Α.Ε.
»  Ασφλιση
WIND SURF
Created by NetArts
Powered by Compass
OKTΩ Ασφαλιστικ Γραφεο
Κων/νου Παλαιολγου 14, 171 21 Να Σμρνη - Τηλ. Κντρο: 2130103333 - Εσωτερικ τλ: 121 - Προσωπικ  Γραμμ / Fax: 210 9353565 e-mail: info@okto.gr