-
» Εταιρικ προφλ      » Προντα      » Eπικοινωνα     » Πελτες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Profesco, Επαγγελματικ Κλυψη Μνιμης Ολικς Ανικαντητας
»  Ασφλιση των επ Πιστσει Πωλσεων
»  Επαγγελματικς Αστικς Ευθνης Κομμωτηρων
»  Ασφλιση Αιολικν Πρκων
Το σκφος σας εναι το μσο για ξεκοραση, ευχαρστηση, φυγ απ την καθημεριντητα. Η ΟΚΤΟ μαζ με εσς επιλγει την πλρη κλυψη του σκφους σας, ανλογα με την ιδιομορφα του, τον τρπο κατασκευς, τη χρση του, το μγεθς του. Η ασφλιση Αστικς Ευθνης Πλωτν Μσων Αναψυχς εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Ν. 2743/99)
 ΤΑΧΥΠΛΟΟ

Για να ασφαλσετε το ταχπλο σας χρειζεστε:

 • δεια σκφους
 • δεια χειριστ
 • Τα Νηολγια των τριν τελευταων ετν

Σε περπτωση που επιθυμετε να ασφαλσετε το ταχπλο σας και για κποιον απ τους παρακτω κινδνους :

 • Θαλσσιους κινδνους κινδνους ποταμν, λιμνν λλων πλεσιμων υδτων
 • Πυρκαγι
 • Εκβολ (απρριψη αντικειμνων)
 • Πειρατεα
 • Πρσκρουση στον εξοπλισμ εγκαταστσεις της αποβθρας του λιμανιο, με χερσαα μεταφορικ μσα, αεροσκφη παρμοια αντικεμενα που πφτουν απ' αυτ .
 • Σεισμ, κρηξη κεραυν
 • Κλοπ του σκφους του εξοπλισμο του, κατπιν διαρρξεως
 • Κακβουλες ενργειες
 • Δαπνες δισωσης, ανλκυσης μετακνησης του σκφους σε περπτωση ατυχματος

και

 • Ζημις κατ την οδικ μεταφορ του σκφους.
 • Πτση εξωλμβιας μηχανς στη θλασσα.
 • Ζημις σε πδι, ξονα, προπλα
 • Μηχανικς βλβες

παρακαλομε συμπληρστε την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ και προωθστε την με φαξ στο 210 9353565 ετε με e-mail info@okto.gr για να προχωρσουμε στην κδοση προσφορς.

 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ

Για να ασφαλσετε το ιστιοφρο σκφος  σας χρειζεστε :

 • δεια σκφους
 • δεια χειριστ
 • Τα Νηολγια των τριν τελευταων ετν

Ανλογα του μεγθους του σκφους σας το κστος ασφλισης διαμορφνεται ως εξς:

 ΕΩΣ 6μ ΜΗΚΟΥΣ

45,00 €

 ΑΠ 7μ ΕΩΣ 10μ

100,00 €

 ΑΝΩ ΤΩΝ 10μ ΜΗΚΟΥΣ

130,00 €

Οι παραπνω τιμς αφορον την ασφλιση της υποχρεωτικς Αστικς Ευθνης  των ταχπλοων και καλπτουν το ιστιοφρο σας απ κινδνους πως :

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

300.000,00 €

 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

150.000,00 €

 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

90.000,00 €

Σε περπτωση που επιθυμετε να ασφαλσετε το ιστιοφρο σκφος  σας και για κποιον απ τους παρακτω κινδνους :

 • Θαλσσιους κινδνους κινδνους ποταμν, λιμνν λλων πλεσιμων υδτων
 • Πυρκαγι
 • Εκβολ (απρριψη αντικειμνων)
 • Πειρατεα
 • Πρσκρουση στον εξοπλισμ εγκαταστσεις της αποβθρας του λιμανιο, με χερσαα μεταφορικ μσα, αεροσκφη παρμοια αντικεμενα που πφτουν απ' αυτ .
 • Σεισμ, κρηξη κεραυν
 • Κλοπ του σκφους του εξοπλισμο του, κατπιν διαρρξεως
 • Κακβουλες ενργειες
 • Δαπνες δισωσης, ανλκυσης μετακνησης του σκφους σε περπτωση ατυχματος

και

 • Ζημις κατ την οδικ μεταφορ του σκφους.
 • Πτση εξωλμβιας μηχανς στη θλασσα.
 • Ζημις σε πδι, ξονα, προπλα
 • Μηχανικς βλβες

παρακαλομε συμπληρστε την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ και αποστελετ την μας με φαξ στο 210 9353565 για να προχωρσουμε στην εκδοση  προσφορς.

 ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΝΟ (CANOE)

30,00 €

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (AQUA BIKE)

30,00 €

ΙΣΤΙΟΔΑΝΙΔΑ (WINDESURF)

30,00 €

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

300.000,00 €

 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

150.000,00 €

 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

90.000,00 €

 ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ (WIND SURF)

Η ΟΚΤΩ Ασφαλιστικ Γραφεο σας παρχει τη δυναττητα να ασφαλσεται την ιστιοσανδα σας απ μα σειρ κινδνων, πραν την Αστικς Ευθνης,  πως:

 1. Θαλσσιους κινδνους κινδνους ποταμν, λιμνν λλων πλεσιμων υδτων
 2. Πυρκαγι
 3. κρηξη
 4. Πρσκρουση
 5. Σεισμ, ηφαιστειακ κρηξη κεραυν
 6. Ανλκυση - Καθλκυση κ.λ.π.
 7. Κλοπ -Κακβουλες ενργειες
 8. Πειρατεα
 9. Δαπνες δισωσης, ανλκυσης μετακνησης του σκφους σε περπτωση ατυχματος
 10. Οι καλψεις ισχουν σε Α' κνδυνο εκτς της Αστικς Ευθνης

Ανλογα του κστους της ιστιοσανδας σας διαμορφνεται και το κστος ασφλισης

ΑΞΙΑ WIND SURF

SURF 1, 500 €

SURF 2, 1.000 €

SURF 3, 1.500 €

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

50 €

75 €

100 €

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ WIND SURF (.doc)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Ασφλιση Φωτοβολτακν Συστημτων
»  Ασφλιση Αεροπλνων και Ελικοπτρων
»  Ασφλιση Αισθητικν Σ.Ε.Π.Α.Ε.
»  Ασφλιση
WIND SURF
Created by NetArts
Powered by Compass
OKTΩ Ασφαλιστικ Γραφεο
Κων/νου Παλαιολγου 14, 171 21 Να Σμρνη - Τηλ. Κντρο: 2130103333 - Εσωτερικ τλ: 121 - Προσωπικ  Γραμμ / Fax: 210 9353565 e-mail: info@okto.gr