ΟΚΤΩ - Ασφαλιστικό Γραφείο
» Εταιρικό προφίλ      » Προϊόντα      » Eπικοινωνία     » Πελάτες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Profesco, Επαγγελματική Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
»  Ασφάλιση των επί Πιστώσει Πωλήσεων
»  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Κομμωτηρίων
»  Ασφάλιση Αιολικών Πάρκων
Ζούμε στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να δαπανούμε μεγάλα ποσά σε ηλεκτρονικά μηχανήματα (PC, A/C, κλπ.). Η κάλυψη τους είναι αναγκαία. Η ΟΚΤΟ αντιλαμβανόμενη αυτούς τους ειδικούς κινδύνους τους καλύπτει με πληθώρα προγραμμάτων.
 ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
»  Ασφάλιση Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων
»  Ασφάλιση Αισθητικών Σ.Ε.Π.Α.Ε.
»  Ασφάλιση
WIND SURF
Created by NetArts
Powered by Compass
OKTΩ Ασφαλιστικό Γραφείο
Κων/νου Παλαιολόγου 14, 171 21 Νέα Σμύρνη - Τηλ. Κέντρο: 2130103333 - Εσωτερικό τήλ: 121 - Προσωπική  Γραμμή / Fax: 210 9353565 e-mail: info@okto.gr