ΟΚΤΩ - Ασφαλιστικό Γραφείο
» Εταιρικό προφίλ      » Προϊόντα      » Eπικοινωνία     » Πελάτες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Profesco, Επαγγελματική Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
»  Ασφάλιση των επί Πιστώσει Πωλήσεων
»  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Κομμωτηρίων
»  Ασφάλιση Αιολικών Πάρκων
Μεταφορές, είναι ο αρχαιότερος, αλλά συνάμα ο πιο μοντέρνος κλάδος ασφάλισης, που ούτε σε συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα "καλουπώνεται" ούτε και τιμολόγιο συγκεκριμένο είναι δυνατόν να προσφέρει. Η κοστολόγηση κάθε ενός κινδύνου, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, έχει πάντοτε την μοναδικότητά της. Η ΟΚΤΟ πάντοτε στη διάθεσή σας για την εξυπηρέτηση σας, στην ανεύρεση του ιδανικού προγράμματος με ένα απόλυτα ελκυστικό κόστος.
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 1. ΑΠΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ .(Ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, προσάραξη, ναυάγιο, εκβολή φορτίου στη θάλασσα, συνεισφορά σε γενική αβαρία και σώστρα).
 2. ΑΠΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ: ΑΡΠΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΚΟΛΛΩΝ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΕΙΣΜΟΥ, ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΣ Ή ΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ (ο τελευταίος αυτός κίνδυνος εξαιρείται για τα φορτία επί του καταστρώματος).
 3. ΑΠΛΟΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Ζημιές μόνο από ατυχήματα του αυτοκινήτου ή σιδ/κού συρμού και πυρκαγιά).
 4. ΑΠΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.(Ζημιές μόνο από ατυχήματα του μεταφορικού μέσου και πυρκαγιά).
 5. ΑΠΛΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.(Ζημιές μόνο από ατυχήματα του αεροσκάφους και πυρκαγιά).

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 1. ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΒΡΟΧΗΣ & ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ.
 2. ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΚΟΛΛΩΝ.
 3. ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ.
 4. ΘΡΑΥΣΕΩΣ.(Περιλαμβάνει ζημιές από στρεβλώσεις, κοιλάνεις, εκδορές).
 5. ΡΟΗΣ.
 6. ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
 7. ΠΟΛΕΜΟΥ, ΝΑΡΚΩΝ, ΤΟΡΠΙΛΩΝ(Μόνο για την θαλάσσια, ταχυδρομική και αεροπορική μεταφορά).
 8. ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ.
 9. Αναγράφετε τυχόν ειδικός κίνδυνος λόγω της φύσεως του φορτίου.
 10. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.( Ζημιές από οποιαδήποτε από τους παραπάνω κινδύνους με εξαίρεση τα φορτία επί καταστρώματος πλοίου. Δεν περιλαμβάνει τους κινδύνους ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ).

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (.doc)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
»  Ασφάλιση Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων
»  Ασφάλιση Αισθητικών Σ.Ε.Π.Α.Ε.
»  Ασφάλιση
WIND SURF
Created by NetArts
Powered by Compass
OKTΩ Ασφαλιστικό Γραφείο
Κων/νου Παλαιολόγου 14, 171 21 Νέα Σμύρνη - Τηλ. Κέντρο: 2130103333 - Εσωτερικό τήλ: 121 - Προσωπική  Γραμμή / Fax: 210 9353565 e-mail: info@okto.gr