ΟΚΤΩ - Ασφαλιστικό Γραφείο
» Εταιρικό προφίλ      » Προϊόντα      » Eπικοινωνία     » Πελάτες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Profesco, Επαγγελματική Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
»  Ασφάλιση των επί Πιστώσει Πωλήσεων
»  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Κομμωτηρίων
»  Ασφάλιση Αιολικών Πάρκων

Η Ψυχή και η Δύναμη της επιχείρησης είναι οι «¶νθρωποί» της. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι καλύτερη και από Αύξηση. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι παραγωγικό έξοδο της επιχείρησης (φοροαπαλλαγή). Η οκτώ διαθέτει πείρα και τεχνογνωσία στη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων.

 ΟΜΑΔΙΚΗ

- ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
»  Ασφάλιση Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων
»  Ασφάλιση Αισθητικών Σ.Ε.Π.Α.Ε.
»  Ασφάλιση
WIND SURF
Created by NetArts
Powered by Compass
OKTΩ Ασφαλιστικό Γραφείο
Κων/νου Παλαιολόγου 14, 171 21 Νέα Σμύρνη - Τηλ. Κέντρο: 2130103333 - Εσωτερικό τήλ: 121 - Προσωπική  Γραμμή / Fax: 210 9353565 e-mail: info@okto.gr