ΟΚΤΩ - Ασφαλιστικό Γραφείο
» Εταιρικό προφίλ      » Προϊόντα      » Eπικοινωνία     » Πελάτες

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Profesco, Επαγγελματική Κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
»  Ασφάλιση των επί Πιστώσει Πωλήσεων
»  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Κομμωτηρίων
»  Ασφάλιση Αιολικών Πάρκων
 KΑΤΟΙΚΙΑ

Η επιχείρηση είναι ο "τροφοδότης" σας. Εξασφαλίστε το μέλλον της επιχείρησης σας, καλύπτοντάς την από όλους τους πιθανούς κινδύνους. Η ΟΚΤΩ δίπλα σε εσάς, τον σύχρονο επαγγελματία, προσφέρει πλήθος πακέτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας και στις οικονομικές σας δυνατότητες.

 

 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ<a "="" id="foto" data-cke-saved-name="foto" name="foto">

Η ραγδαία ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα των  φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει δημιουργήσει την ανάγκη κάλυψή τους από μία σειρά κινδύνων.
Το ασφαλιστικό γραφείο ΟΚΤΩ δημιούργησε  ένα πρόγραμμα ασφάλισης, που απευθύνεται σε εταιρίες παραγωγής, αντιπροσώπους και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ (.pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ (.doc)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
»  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
   
»  Ασφάλιση Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων
   
»  Ασφάλιση Αισθητικών Σ.Ε.Π.Α.Ε.
   
»  Ασφάλιση
WIND SURF
 
Created by NetArts
Powered by Compass
OKTΩ Ασφαλιστικό Γραφείο
Κων/νου Παλαιολόγου 14, 171 21 Νέα Σμύρνη - Τηλ. Κέντρο: 2130103333 - Εσωτερικό τήλ: 121 - Προσωπική  Γραμμή / Fax: 210 9353565 e-mail: info@okto.gr